Onze Doelstellingen

De Doelstellingen van Stichting Ganesha zijn:
– Het ondersteunen en begeleiden van projecten in ontwikkelingslanden ten einde de ontplooiingsmogelijkheden van kansarme en gehandicapte bevolkingsgroepen te bevorderen op het gebied van wonen en werken.

– Het ondersteunen van de KOGS in het opvangen en verzorgen van visueel, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen in India voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

– Binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming tot stand brengen met betrekking tot de ontwikkelingsproblematiek in de derde wereld landen.

Middels de doelstellingen streeft Stichting Ganesha naar het verbeteren van de levensomstandigheden waarin gehandicapte kinderen en volwassenen in India leven, zodat de ontplooiingsmogelijkheden van deze kansarmen bevordert worden.

Mensen kunnen heel erg gemeen zijn tegen kinderen en volwassenen die anders zijn dan anderen. Ze kunnen gemeen zijn door te pesten, uit te lachen, na te doen en in India vooral ook door te slaan. Maar de meeste tijd zijn ze gemeen tegen mensen met een handicap door ze buiten te sluiten van hun activiteiten.
Of zoals sommige mensen in India tegen je kunnen zeggen: “Don’t talk to him he: is a mental”. Op deze manier wijzen ze mensen met een handicap af en doen ze net alsof ze niet bestaan. Het is dus heel erg belangrijk om de mensen met een handicap zelf, maar ook de omgeving de mogelijkheden te laten zien. De gehandicapte mensen zullen zo meer waardering voor zichzelf krijgen en ook de omgeving kan zien dat “zelfs” een gehandicapt kind of volwassene nuttig kan zijn voor de samenleving.

Zo wil Stichting Ganesha bijvoorbeeld gehandicapte kinderen een school/opleiding bieden, zodat ook zij hun talenten kunnen ontwikkelen en later een goede baan kunnen krijgen. Stichting Ganesha probeert het leven van de arme, gehandicapte mensen in India een beetje beter te maken. Ook al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat en kan Stichting Ganesha hun leven nooit ‘normaal’ maken, het minste wat we kunnen doen is hen een zo ‘normaal’ mogelijke kans in het leven te bieden.

Hierdoor zullen zij zien wat wij al weten:

Mensen met een handicap zijn een stukje van de maatschappij en met de juiste begeleiding kunnen ook zij een belangrijk aandeel hebben in de ontwikkeling van deze maatschappij.
Aanmelden
Log hier in met uw Stichting Ganesha account