Oprichter(s) / Bestuur

Op 10 mei 1999 werd Stichting Ganesha opgericht door Jos Groenendaal. Het bestuur wordt gevormd door:

Secretaris: mevrouw PGWM Lamers
Penningmeester: de heer T. Maas
Voorzitter: de heer AJRA Groenendaal

Kamer van Koophandel nummer: 17114229
IBAN: NL41 RABO 0147 1753 80
RSIN: 807954354

Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst of op enige andere vergoeding werkzaam.

Het begon allemaal toen, Jos Groenendaal, voorzitter van Stichting Ganesha, in 1997 voor 10 maanden werd uitgezonden naar het dorp Keelottivakkam, Tamil- nadu, zuid-India. Een uitzending op kosten van de Hogeschool west-Brabant. Na zijn terugkomst in Nederland bleef zijn hart in India en vele familieleden en vrienden leefden met hem mee. In 1999 vonden wij het verstandig om een stichting in het leven te roepen, omdat de hulp gestructureerd moest worden, zodat de hulp ook op langere termijn effect zou hebben. Dit is Stichting Ganesha geworden. Een stichting die in India kleinschalige, directe hulp biedt aan arme en gehandicapte kinderen en volwassenen.

BELEIDSPLAN:

Aanmelden
Log hier in met uw Stichting Ganesha account